Shoqata    Kombetare   e  Prodhuesit    te    VereS   Familjare

                                       < Faqja në Ndërtim... >


                           
Picture

Free Homepage Translation


"SHOQATA KOMBETARE E PRODHUESIT TE VERES FAMILJARE"  :

ORGANIZON :

    {  TRAJNIME MBI PRAKTIKEN E PRODHIMIT DHE ARTIN E DEGUSTIMIT TE VERERAVE  } ... TRAJNIMI FILLON - diten e Hene DATE: 19.09.2011,  ora: 09:00,  Bar -Restorant " EIFEL ", Austrada TR - DR. KM  4.

......................SHENIM : PER CDO STUDENT QE REGJISTROHEN  pagesa 50 %  e cmimit real 

   KONTAKTONI:  ekspertwine@yahoo.com

                   tel: 00355 (0) 69 22 09 157
                                                 
    Me  poshte cmimet e trajnimeve te ndara sipas oreve dhe kapitujve :  ( Shkarkoni materialin per ta lexuar)

cmimet_e_trajnimeve_te_ndare_sipas_oreve_dhe_kapitujve_dhe.doc
File Size: 35 kb
File Type: doc
Download File

Picture
© f.w.p.a.a

N.Q.S Downlodimi nuk shkon , lexoni me poshte materialin e plote . \"/                                                     PROGRAMI TRAJNUES SIPAS KAPITUJVE DHE  CMIMET PERKATESE : 
HYRJE
  Ç”ËSHTË VERA?

-       VRESHTARIA NË SHQIPËRI , EUROPË DHE BOTË (KAPITULLI- I-rë)
  
-       VARIETETET E RRUSHIT KULTIVIMI 
 

 -       MBROJTJA NGA SËMUNDJET


-       PËRCAKTIMI I PJEKURISË TEKNIKE DHE I KOHËS SË VJELJES

-       MATJA E SHEQERIT ME ANË TË REFRAKTOMETRIT

-       VIZITË PRAKTIKE NË VRESHT

-    
   PLANIMENTRIA E NDËRTIMIT TË NJË KANTINE (KAPITULLI- II-të)

-       REPARTET, PAISJET PROCESET

-       KËRKESAT HIGJENOSANITARE

-       PRODHIMI I VERËS SË BARDHË TË KUQE DHE ROZE

-       PRITJA E RRUSHIT

-       ANALIZAT TË PËRGJITHSHME

-       PËRGATITJA E GAZIT SULFUROR (SO2)

-       FERMENTIMI I PARË ALKOOLIK, MONITORIMI

-       FERMENTI I DYTË ALKOOLIK, MALOLAKTIK  (KAPITULLI- III-të)

-       NDJEKJA E PROCESIT , MBYLLJA E VERËS PËR QETËSIM

-       TËRHEQJET NGA LLUMRAT

-       STABILIZIMI FIZIKO-KIMIK

-       KUPAZHIMI

-       FILTRIMI NË FILTER-PRESË

-       ANALIZAT PËRFUNDIMTARE TË VERËS

-       AMBALAZHIMI I VERËS NË ETIKETIMI

-       ,BIOTEKNOLOGJIA E VERËS   (KAPITULLI- IV)

-       ADITIVET QË LEJOHEN TË PËRDOREN NË INDUSTRINË EVERËS  

-       STABILIZIMI FIZIKO – KIMIK

-       METODAT DHE ANALIZAT KRYESORE

-       APARATURAT KRYESORE

-       KRYERJA PRAKTIKE, DEMOSTRIMI DHE INTERPRETIMI I ANALIZAVE

-       DEGUSTIMI, HISTORI, SHKENCA E DEGUSTIMIT   (KAPITULLI- V-të)

-       TIPET E DEGUSTIMIT

-       TEMPERATURAT E RUAJTJES DHE SHIJIMIT

-       VERA DHE PËRSHTATJA ME USHQIMIN

-       DIFEKTET E VERËS

-       FJALORI I DEGUSTIMIT

-       NJOHJA ME PRAKTIKËN E DEGUSTIMIT

-       DHOMA E DEGUSTIMIT

-       AMBJENTI, TEMPERATURA, DRITA

-       ETAPAT E SHIJIMIT

-       GOTA E DEGUSTIMIT

-       PASTRIMI I GOJËS

-       FLETA E DEGUSTIMIT

-       SHIJIMI DERI NË 12-MOSTRA VERE TË KODIFIKUARA (4- BARDHA + 8- TË KUQE)

-       VIZITË TË KANTINAVE NË KOSOVË OSE SARANDË

-       SHIJIM I VERËRAVE TË KANTINËS

-       TESTIM ME SHKRIM MBI KURSIN


------------------------------------------------


           CMIMET SIPAS NIVELEVE & KAPITUJVE PERKATES ME LARTE :

                 NIVELI I PARE

NJOHJA ME ARTIN E DEGUSTIMIT TË VERËS

DY DITE (10-ORE)

Kapitulli: I, V.

140  EURO
                      NIVELI I DYTE
NJOHJA ME PRAKTIKËN E PRODHIMIT DHE DEGUSTIMIT TË VERËS

KATER DITE (20 –ORE)

KAPITULLI: I, II, III, V

260  EURO
                   NIVELI I TRETE
EKSPERT I PRODHIMIT DHE DEGUSTIMIT TË VERËS

PESE  DITE (25 –ORE) + NJE DITE VIZITE NE KOSOVE.

KAPITULLI: I, II, III,IV, V.

360  EURO